Niełatwo jest sobie wyobrazić życie bez Internetu dzisiaj – mnóstwo informacji, komunikacji i przede wszystkim wygoda, którą nam on daje, sprawiają, że korzystanie sieci stało się nieodzownym elementem naszej współczesnej egzystencji. Aby móc cieszyć się seamlessowym przeglądaniem internetowych zasobów, kluczowe jest jednak zrozumienie i prawidłowe zarządzenie takimi konfiguracjami, jak choćby te związane z yöur domen oraz serwerów DNS – Domain Name System (System Nazw Domenowych). Właśnie temu aspektowi technicznemu poświęcamy niniejszy artykuł, w którym krok po kroku przeanalizujemy proces sprawdzania DNS w systemie operacyjnym Windows 7.

Jak mówi dobrze znane przysłowie, „diabeł tkwi w szczegółach”, a sprawdzanie DNS z pewnością może być jednym z tych elementów, których nie można zaniedbać w przypadku konieczności diagnozowania czy nawet usprawnienia swojej łączności internetowej. Znajomość tego, jak sprawdzić swój DNS w systemie Windows 7, może okazać się bezcenną wiedzą, a dokładny i przystępny opis poszczególnych etapów tego procesu, który przedstawimy w poniższym tekście, z pewnością wspomoże pręktyczne zrozumienie działania tego ważnego składowego elementu tak zwanej infrastruktury sieciowej. Zatem nie czekaj dłużej i zagłęb się discipline twórców artikłu, który został przygotowany specjalnie do celu, abyś mógl z łatwością nauczyć się, jak właściwie kontrolować swoje DNS na Windows 7, i będź gotowy do podjęcia odpowiednjej interwencji, gdy tylko zajdizie potrzeba.

Krok 1: Otwórz Wiersz Polecenia

Aby sprawdzić DNS w systemie Windows 7, pierwszym krokiem będzie otworzenie Wiersza Polecenia (Command Prompt). Wiersz Polecenia to narzędzie, które umożliwia wykonywanie różnych poleceń, w tym tych potrzebnych do sprawdzenia DNS. Aby go otworzyć, kliknij przycisk Start i wpisz w polu wyszukiwania cmd. Następnie w wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycji Wiersz poleceń (Command Prompt) i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Krok 2: Sprawdź aktualne DNS przy pomocy polecenia ipconfig

Gdy masz już otwarte okno Wiersza Polecenia, wpisz w nim ipconfig /all i naciśnij Enter. Polecenie to wyświetli ci wszelkie informacje na temat bieżącej konfiguracji internetowej, w tym również adresy serwerów DNS.

adresy serwerów DNS

Po wpisaniu komendy „ipconfig /all” na ekranie pojawi się lista wszystkich adaptewów sieciowych, które są zainstalowane na twoim komputerze. Każdy adaptew będzie miał przypisane nazwy, takie jak „Połączenie lokalne”, „Bezprzewodowe połączenie sieciowe” czy inne. Przewinąć listę w dół, aż znajdziesz interesujący cię adapter, a następnie znajdź w opisie pozycję o nazwie DNS Servers. Tuż obok tej nazwy powinny być wyświetlone adresy IP serwerów DNS używanych przez twój komputer.

Krok 3: Sprawdź odpowiedzi DNS przy pomocy polecenia nslookup

Polecenie nslookup pozwala na testowanie odpowiedzi DNS na zapytania o różne nazwy domen. Aby sprawdzić, jak działają ustawione DNS, wpisz komendę „nslookup” w Wierszu Polecenia, a następnie naciśnij Enter. Następnie wpisz nazwę domeny, dla której chcesz sprawdzić odpowiedź, na przykład „google.com”, i naciśnij Enter.

początkowe problemy z łącznością

Dane wyświetlone po wpisaniu polecenia „nslookup” pozwolą ci na sprawdzenie, czy istnieją jakieś początkowe problemy z łącznością z serwerem DNS. Jeżeli wszystko działa prawidłowo, jako wynik dostaniesz takie informacje jak adres IP, serwery nazw oraz inne dane związane z domeną. Jeśli jednak w odpowiedzi pojawi się komunikat „Serwer niedostępny” lub „Request timed out”, może to oznaczać problem z konfiguracją DNS lub z jakąś inną częścią twojego łącza internetowego.

Krok 4: Zmiana ustawień DNS

Jeżeli po przeprowadzonych krokach stwierdzisz, że twój DNS nie działa prawidłowo, możesz zmienić ustawienia DNS w systemie Windows 7. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, następnie wpisz słowo „nclui” w pole wyszukiwania i naciśnij Enter. Otworzy się okno Centrum sieci i udostępniania.

W nowym oknie wybierz swoje połączenie sieciowe (np. „Połączenie lokalne” lub „Bezprzewodowe połączenie sieciowe”), kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Właściwości”. Następnie zaznacz pozycję o nazwie Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i kliknij przycisk „Właściwości”. W okienku, które się pojawi, zaznacz opcję „Użyj następujących adresów serwerów DNS” i wpisz adresy innych serwerów DNS, takich jak te oferowane przez Google (8.8.8.8 i 8.8.4.4). Kliknij „OK”, a następnie zamknij wszystkie otwarte okna.

Krok 5: Sprawdzanie konfiguracji po zmianie DNS

Po wprowadzeniu zmian powtórz Krok 2 (ipconfig /all) oraz Krok 3 (nslookup), aby sprawdzić, czy twoje nowe ustawienia DNS odnoszą oczekiwany efekt. Jeżeli wszystko działa prawidłowo, oznacza to, że problem ze złym działaniem DNS został rozwiązany.

Krok 6: Rozwiązywanie problemów i dalsza diagnostyka

Jeżeli mimo wprowadzenia zmian DNS dalej zmagasz się z problemami, niezbędne może być dodatkowe rozwiązywanie problemów i diagnostyka. Może to obejmować takie czynności, jak resetowanie ustawień sieciowych, weryfikowanie połączenia kablowego lub bezprzewodowego oraz kontakt z dostawcą usług internetowych w celu sprawdzenia, czy problem nie leży po stronie infrastruktury sieciowej.

Przy prowadzeniu jakichkolwiek projektów online, warto rozważyć tworzenie projektów na expirkach, czyli wygasłach i przejętych domenach z wartościowymi linkami i historią SEO. Dobrze dobrana expirka, z już zbudowanym profilem linkowym oraz historią funkcjonowania w Google może znacznie przyspieszyć indeksowanie nowego projektu oraz zmniejszyć wydatki na linkbuilding i pozycjonowanie strony w Google. W ramach projektu expirki.pl tworzymy bazę jednych z najlepszych domen SEO na rynku: W aplikacji expirki znajdziesz mocne domeny, wygasłe nawet po kilknastu latach z unikalnymi linkami ze stron fundacji, organizacji, firm, subdomen gov, edu i innych. Każdą domenę przed dodaniem do bazy expirki.pl szczegółowo i ręcznie weryfikujemy. Jeśli temat expirek jest dla Ciebie zupełnie nowy, zapraszamy do zapoznania się z naszym szczególowym poradnikiem: https://expirki.pl/czyli-wygasle-i-przechwycone-domeny-seo/

Weryfikacja DNS w systemie Windows 7: Szybki przewodnik

  1. Otwieranie Wiersza Polecenia: Otwórz Wiersz Polecenia (Command Prompt) jako administrator poprzez wyszukanie „cmd” w menu Start i następnie wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.
  2. Sprawdzenie aktualnych DNS: Wprowadź polecenie „ipconfig /all” w oknie Wiersza Polecenia, aby wyświetlić konfigurację internetową, w tym adresy serwerów DNS.
  3. Testowanie odpowiedzi DNS: Użyj polecenia „nslookup”, wpisując nazwę domeny (np. „google.com”), aby sprawdzić odpowiedzi DNS dla podanej strony.
  4. Zmiana ustawień DNS: Jeśli DNS nie funkcjonuje poprawnie, zmień ustawienia DNS w Centrum sieci i udostępniania, wprowadzając nowe adresy serwerów DNS (np. 8.8.8.8 i 8.8.4.4).
  5. Sprawdzenie konfiguracji po zmianie: Powtórz Krok 2 (ipconfig /all) i Krok 3 (nslookup), aby upewnienie się, że nowe ustawienia DNS działają poprawnie.
  6. Rozwiązywanie problemów i dalsza diagnostyka: Jeśli problemy nadal występują, przeprowadź dodatkowe rozwiązywanie problemów i diagnostykę, takie jak resetowanie ustawień sieciowych, weryfikowanie połączenia kablowego lub bezprzewodowego oraz kontakt z dostawcą usług internetowych.