Czy zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że niektóre organizacje odnoszą sukces, a inne nie? Kluczem do sukcesu może być skuteczne stosowanie zarządzania przez cele (ZPC) – metody polegającej na precyzyjnym wyznaczaniu i realizacji celów. W tym artykule poznasz historię i zasady działania tego podejścia, zobaczysz, jak w praktyce wykorzystują je wiodące firmy, a także dowiesz się, jakie narzędzia mogą wspomóc proces zarządzania. Zanurz się w fascynujący świat ZPC i odkryj, jak może ono przyczynić się do poprawy efektywności Twojej organizacji!

team meeting

Wprowadzenie do Zarządzania przez Cele (ZPC)

Zarządzanie przez cele (ZPC), znane również jako Management by Objectives (MBO), to skuteczna metoda zwiększania efektywności organizacji poprzez ustanawianie i realizację konkretnych celów. Historia tej koncepcji jest kluczowa, by w pełni zrozumieć i wykorzystać jej potencjał.

Co to jest Zarządzanie przez Cele?

ZPC to technika zarządzania oparta na współpracy różnych szczebli zarządzania w celu określenia, zrozumienia i osiągnięcia wspólnych celów. Kluczowym elementem procesu jest formułowanie celów oraz monitorowanie postępów w ich realizacji za pomocą różnorodnych narzędzi i metod.

Historia i rozwój koncepcji

Koncepcja zarządzania przez cele została po raz pierwszy opisana przez Petera Druckera, pioniera nowoczesnego zarządzania. W 1954 roku Drucker wprowadził tę ideę, przekonany, że precyzyjnie określone cele są kluczem do podnoszenia efektywności organizacji.

Peter Drucker, ojciec współczesnego zarządzania, opracował koncepcję ZPC w 1954 roku.

Zastosowanie Zarządzania przez Cele w różnych organizacjach

Zarządzanie przez cele zdobyło światowe uznanie i było z sukcesem implementowane przez wiele największych korporacji, takich jak General Electric, Hewlett-Packard, Xerox czy Intel.

General Electric i Hewlett-Packard: Pionierzy ZPC

General Electric i Hewlett-Packard były jednymi z pierwszych organizacji, które w latach 60. i 70. XX wieku wprowadziły ZPC, co przyniosło im liczne korzyści.

Xerox: Poprawa efektywności dzięki ZPC

Xerox, znana firma produkująca sprzęt biurowy, również wdrożyła ZPC, co przełożyło się na znaczną poprawę w efektywności operacyjnej i wynikach finansowych firmy.

Intel: Zarządzanie innowacyjnymi zespołami technologicznymi

Intel, lider technologiczny, zastosował ZPC w zarządzaniu zespołami odpowiedzialnymi za rozwój nowoczesnych technologii, co pomogło firmie utrzymać pozycję lidera na rynku półprzewodników.

Narzędzia wspierające Zarządzanie przez Cele

Nowoczesne technologie oferują różnorodne narzędzia wspomagające proces zarządzania przez cele. Są to oprogramowania do zarządzania projektami, narzędzia do monitorowania postępów oraz metodyki pomagające w określaniu i realizacji celów.

Oprogramowanie do zarządzania projektami (Asana, Trello, Microsoft Project)

Takie narzędzia jak Asana, Trello czy Microsoft Project wspierają zarządzanie projektami, co jest kluczowe w realizacji celów w ramach ZPC. Umożliwiają one monitorowanie postępów oraz ułatwiają komunikację i współpracę w zespole.

Używane do monitorowania realizacji celów w ramach ZPC.

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)

KPI, czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności, to narzędzia do mierzenia postępów w realizacji celów. Mogą przyjmować różne formy, jednak ich główną wartością jest możliwość kwantyfikacji postępów – co można zmierzyć, to można zarządzać.

Służą do pomiaru postępów w osiąganiu celów.

Model SMART w Zarządzaniu przez Cele

Model SMART jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w Zarządzaniu przez Cele. Pomaga w precyzyjnym formułowaniu celów, które powinny być:

Specyficzny

Wyraźnie i jednoznacznie zdefiniowany – każda osoba powinna dokładnie wiedzieć, co oznacza cel.

Mierzalny

Powinno istnieć jasne kryterium oceny, czy cel został osiągnięty.

Osiągalny

Cel musi być realistyczny; jego osiągnięcie powinno być możliwe przy wykorzystaniu dostępnych zasobów i umiejętności.

Realistyczny

Cel musi być możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę aktualną sytuację organizacyjną i jej możliwości.

Określony w czasie (Time-bound)

Ważne jest określenie konkretnej ramy czasowej dla realizacji celu. Bez jasno określonego terminu nawet najlepiej sformułowany cel może stracić na efektywności.

Zalety Zarządzania przez Cele

Prawidłowo wdrożone zarządzanie przez cele może przynieść organizacjom liczne korzyści. Należą do nich:

Poprawa efektywności organizacyjnej

Dzięki wyznaczaniu celów i systematycznemu monitorowaniu postępów, organizacje mogą znacznie zwiększyć swoją efektywność.

Zwiększenie motywacji pracowników

Zarządzanie przez cele daje pracownikom jasne wytyczne i konkretne oczekiwania, co może zwiększyć ich motywację do pracy.

Lepsze zarządzanie czasem i zasobami

Dzięki zarządzaniu przez cele, organizacje mogą efektywniej wykorzystać swoje zasoby, w tym czas, co sprzyja osiąganiu wyznaczonych celów.

team meeting

Podsumowanie

Zarządzanie przez cele (ZPC), jest skutecznym podejściem do poprawy efektywności organizacji, które polega na określaniu i systematycznym dążeniu do osiągania konkretnych celów. Koncepcję ZPC po raz pierwszy wprowadził Peter Drucker w 1954 roku, uznając, że precyzyjne cele są kluczem do zwiększania efektywności.

Zastosowanie ZPC w praktyce

Zarządzanie przez cele zdobyło uznanie na świecie i zostało z powodzeniem wdrożone w wielu globalnych korporacjach, takich jak General Electric, Hewlett-Packard, Xerox i Intel, przynosząc im mierzalne korzyści. W szczególności, wspomaga zarządzanie projektami i utrzymanie pozycji lidera na rynku półprzewodników.

Wsparcie technologiczne dla ZPC

Technologie wspomagające ZPC obejmują oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak Asana, Trello i Microsoft Project, które pomagają monitorować postępy i wspierać współpracę, a także Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI), służące do mierzenia postępów w realizacji celów.

ZPC i model SMART

Metoda SMART to popularne narzędzie wykorzystywane w ZPC do precyzyjnego definiowania celów, które powinny być specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasem.

Korzyści z ZPC

Prawidłowo wdrożone zarządzanie przez cele może przynieść organizacjom liczne korzyści. ZPC znacznie poprawia efektywność organizacyjną, zwiększa motywację pracowników oraz umożliwia bardziej efektywne zarządzanie czasem i zasobami.

Podsumowanie i kluczowe informacje:

 • Peter Drucker opracował koncepcję Zarządzania przez Cele (ZPC) w 1954 roku.
 • General Electric i Hewlett-Packard były jednymi z pierwszych firm, które wdrożyły ZPC, co przyniosło im liczne korzyści.
 • Xerox wdrożył ZPC, co znacząco poprawiło efektywność operacyjną i wyniki finansowe firmy.
 • Intel użył ZPC do zarządzania zespołami technologicznymi, co pomogło utrzymać pozycję lidera na rynku półprzewodników.
 • Oprogramowania do zarządzania projektami, takie jak Asana, Trello i Microsoft Project, wspierają ZPC przez monitorowanie postępów i ułatwienie współpracy w zespołach.
 • Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI) pomagają mierzyć postępy w realizacji celów ZPC.
 • Model SMART w ZPC pomaga precyzyjnie formułować cele, które są Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne i Określone w czasie.
 • Zarządzanie przez Cele znacząco zwiększa efektywność organizacyjną poprzez systematyczne monitorowanie postępów.
 • ZPC zwiększa motywację pracowników poprzez jasne wytyczne i konkretne oczekiwania.
 • ZPC pomaga organizacjom efektywniej zarządzać czasem i zasobami, co sprzyja osiąganiu wyznaczonych celów.
 • Artykuły powiązane: