Z tego artykułu dowiesz się, jak ważne jest odpowiednie nazywanie zmiennych, funkcji i klas w Pythonie, aby kod był czytelny i łatwy w utrzymaniu.

 • Guido van Rossum, twórca języka Python, jest autorem przewodnika stylu kodowania, który pomaga programistom tworzyć spójny i czytelny kod.
 • Barry Warsaw wspólnie z Guido van Rossum przyczynił się do rozwoju Python Style Guide, dodając cenne wskazówki i zalecenia dotyczące praktyk programistycznych.
 • Kluczową zasadą w Pythonie jest „Readability counts”, która podkreśla znaczenie czytelności kodu.
 • Nazewnictwo w programowaniu ułatwia utrzymanie i rozwój kodu, zmniejsza ryzyko błędów i poprawia współpracę w zespołach developerskich.
 • Najważniejsze dobre praktyki nazewnicze obejmują używanie opisowych i znaczących nazw, trzymanie się konwencji stylistycznych (np. CapWords dla nazw klas) oraz unikanie nieznanych skrótów.
 • Python Style Guide zaleca przestrzeganie długości linii kodu do 79 znaków, co ułatwia czytanie kodu na różnych urządzeniach i edytorach.
 • Spójność stylu jest kluczowa na poziomie przewodnika stylu, projektu oraz modułu lub funkcji.
 • Docstringi, zgodnie z PEP 257, powinny być czytelne, zwięzłe i informacyjne, a umieszczane są zaraz po definicji funkcji, klasy czy modułu.
 • Donald Knuth przedstawił zasady dzielenia długich wyrażeń matematycznych dla większej czytelności kodu.
 • Wybierając nazwę dla firmy, konieczne jest sprawdzenie jej dostępności i zgodności z przepisami prawnymi, aby uniknąć problemów prawnych.


Python programming

Wstęp do tajników nazewnictwa w Pythonie — klucz do czytelnego kodu!

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wielką rolę pełni odpowiednie nazywanie zmiennych, funkcji czy klas w programowaniu? Może wydawać się to błahostką, ale w rzeczywistości jest jednym z fundamentów pisania przejrzystego i łatwego w utrzymaniu kodu. W naszym codziennym życiu odpowiednie nazewnictwo odgrywa kluczową rolę w organizacji i komunikacji, a w świecie programowania Python jest to aspekt, który może zdecydowanie ułatwić lub utrudnić pracę z kodem.

Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego nazewnictwo jest tak ważne, oraz jakie są zasady i praktyki, które pomogą ci tworzyć kod zgodny z najlepszymi standardami. Czy wiesz na przykład, kto stoi za stworzeniem przewodnika stylu Pythona, i dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na zalecenia ludzi takich jak Guido van Rossum czy Barry Warsaw?

Odkryj inspirujące praktyki i standardy, które nie tylko wpłyną na twoją efektywność jako programisty, ale również na współpracę w zespołach developerskich. Zapraszam do dalszej lektury, aby dowiedzieć się więcej o tajnikach efektywnego nazewnictwa oraz stylu kodowania!

Wprowadzenie do nazewnictwa w Pythonie

Czym jest nazewnictwo w programowaniu?

„Readability counts” – Guido van Rossum

Jednym z kluczowych aspektów w programowaniu jest nadawanie odpowiednich nazw zmiennym, funkcjom, klasom i modułom. Dobrze dobrane nazwy czynią kod bardziej czytelnym, co ułatwia jego utrzymanie i rozwijanie. W Pythonie ogromną wagę przywiązuje się do czytelności, o czym świadczy zasada z PEP 20: „Readability counts”.

Dlaczego nazewnictwo jest ważne?

Nazewnictwo jest niezbędne do zapewnienia jasności i spójności w kodzie. Kiedy programiści przestrzegają ustalonych konwencji nazewniczych, łatwiej jest innym członkom zespołu zrozumieć i pracować ze wspólnym kodem. Prawidłowe nazewnictwo zmniejsza ryzyko błędów i ułatwia debugowanie.

Przykłady dobrych praktyk nazewniczych

 • Używanie opisowych i znaczących nazw.
 • Trzymanie się konwencji stylistycznych (np. CapWords dla nazw klas).
 • Unikanie skrótów, które nie są powszechnie znane.
 • Stosowanie angielskich słów w zapisach nazw.

Python Style Guide i jego twórcy

Guido van Rossum – twórca Python Style Guide

Guido van Rossum, twórca języka Python, jest również autorem przewodnika stylu kodowania. Jego celem było stworzenie spójnych i czytelnych wytycznych, które ułatwią pracę programistom Pythona na całym świecie.

Barry Warsaw – współtwórca

Barry Warsaw jest jednym z kluczowych współtwórców Python Style Guide. Przyczynił się do jego rozwoju, dodając cenne wskazówki i zalecenia dotyczące praktyk programistycznych.

„A Foolish Consistency is the Hobgoblin of Little Minds” – filozofia przewodnia

Filozofia przewodnia przewodnika stylu Python brzmi: „A Foolish Consistency is the Hobgoblin of Little Minds”. Oznacza to, że choć spójność jest ważna, nie należy ślepo podążać za zasadami, jeśli przeszkadza to w tworzeniu czytelnego kodu.

Standardy kodowania w Pythonie

Stała długość linii kodu: 79 znaków

Jedną z podstawowych zasad stylu w Pythonie jest ograniczenie długości linii kodu do 79 znaków. Ułatwia to czytanie kodu na różnych urządzeniach i edytorach.

Używanie konwencji nazewniczych jak CapWords

CapWords (znane również jako CamelCase) to konwencja nazewnicza, w której kolejne wyrazy w nazwie klasy lub funkcji zaczynają się wielką literą. Przykład: MyClassName.

Znaczenie spójności stylu w kodzie, projekcie, module/funkcji

Spójność stylu jest kluczowa na trzech poziomach:

 • Zgodność z przewodnikiem stylu.
 • Spójność na poziomie projektu.
 • Najważniejsza spójność na poziomie modułu lub funkcji.

Programiści powinni zawsze dążyć do utrzymania spójności na tych trzech poziomach.

Rozważne łamanie zasad stylu

Chociaż przestrzeganie zasad stylu jest ważne, czasami konieczne jest ich świadome łamanie. W takich sytuacjach należy dokładnie rozważyć, dlaczego łamanie zasad jest konieczne i czy alternatywne rozwiązania nie byłyby bardziej odpowiednie.

PEP 257 – Konwencje docstringów

Czym są docstringi?

„Docstring conventions” – PEP 257

Docstringi to specjalne ciągi znaków używane do dokumentowania modułów, funkcji, klas i metod w Pythonie. Zgodnie z PEP 257, docstringi powinny być czytelne, zwięzłe i informacyjne.

Jak poprawnie pisać docstringi?

Aby pisać dobre docstringi, należy:

 • Umieszczać je zaraz po definicji funkcji, klasy czy modułu.
 • Opisywać, co robi dana funkcja lub klasa.
 • Uwzględniać argumenty wejściowe i zwracane wartości.

Przykładowy docstring dla funkcji:

def add(a, b):
  """Dodaje dwie liczby i zwraca wynik.

  Argumenty:
  a -- pierwsza liczba
  b -- druga liczba

  Zwraca:
  Suma a i b
  """
  return a + b

Przykłady dobrze napisanych docstringów

Dobrze napisane docstringi są zwięzłe i zawierają wszystkie istotne informacje. Oto kolejny przykład:

class Animal:
  """Klasa reprezentująca zwierzę.

  Atrybuty:
  name -- imię zwierzęcia (str)
  age -- wiek zwierzęcia (int)
  """
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

Matematyczne konwencje w kodowaniu

Dlaczego matematyka jest ważna w programowaniu?

Matematyka odgrywa kluczową rolę w programowaniu, zwłaszcza w algorytmach i analizie danych. Zrozumienie matematycznych podstaw ułatwia pisanie efektywnego i dokładnego kodu.

Donald Knuth i zasady łamania matematycznych wyrażeń

Donald Knuth, znany informatyk, przedstawił zasady dotyczące dzielenia długich wyrażeń matematycznych, aby były one bardziej czytelne i zrozumiałe w kodzie. Jego zalecenia pomogły w tworzeniu bardziej spójnych i czytelnych wyrażeń w programowaniu.

Przykłady użycia matematycznych konwencji w Pythonie

Oto przykład odpowiedniego łamania długich wyrażeń matematycznych w Pythonie:

result = (very_long_variable_name + another_long_variable_name -
     yet_another_long_variable_name) / final_variable_name

Aspekty prawne nazewnictwa

Rejestracja nazw firm

Wybierając nazwę dla swojej firmy, należy sprawdzić jej dostępność i zgodność z przepisami prawnymi. W niektórych przypadkach konieczna jest rejestracja nazwy firmy w odpowiednich urzędach.

Prawne wymagania dotyczące nazewnictwa

W wielu krajach istnieją przepisy dotyczące nazewnictwa firm, produktów i usług, które mają na celu ochronę konsumentów oraz zapobieganie naruszeniom praw własności intelektualnej. Możesz zapoznać się z praktycznym przewodnikiem dotyczącym zastrzegania nazw, który omówi konieczne kroki w procesie rejestracji.

Przykłady problematycznych nazw

Niemile widziane są nazwy, które mogą wprowadzać w błąd konsumentów lub naruszać prawa autorskie istniejących marek. Przykładowo, wybór nazwy zbyt podobnej do istniejącej marki może skutkować konsekwencjami prawnymi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o patentowaniu nazw, sprawdź jak opatentować nazwę krok po kroku.

Python programming