Zastanawiałeś się kiedyś, jak przedsiębiorstwa oceniają swoje szanse na rynku i planują długoterminowy sukces? Odpowiedzią mogą być tajemniczo brzmiące skróty TAM, SAM, SOM, które kryją w sobie klucz do zrozumienia rynku. Przyjrzyjmy się, czym dokładnie są te koncepcje i dlaczego są tak ważne dla rozwoju firm.

business meeting

Co to jest TAM, SAM, SOM?

Zrozumienie terminów takich jak TAM, SAM i SOM jest absolutnie kluczowe dla przedsiębiorców pragnących rzetelnie ocenić swoje możliwości rynkowe. Ale co te skróty właściwie oznaczają?

Definicja TAM (Total Addressable Market)

TAM to maksymalny potencjał rynkowy bez żadnych ograniczeń.

Oznacza to liczbę wszystkich możliwych klientów zainteresowanych danym produktem lub usługą. Aby określić TAM, firmy mnożą liczbę potencjalnych klientów przez średni roczny obrót na klienta.

Definicja SAM (Serviceable Addressable Market)

SAM to wielkość rynku, który firma może faktycznie obsłużyć z wykorzystaniem swoich obecnych zasobów i struktury.

SAM nie uwzględnia całego TAM, ale koncentruje się na tych segmentach rynku, które firma jest w stanie obsłużyć swoimi zasobami.

Definicja SOM (Serviceable Obtainable Market)

SOM to realistyczny udział w rynku, który firma może osiągnąć w najbliższej przyszłości.

Jest to najbardziej precyzyjnie określony segment rynku, który firma ma realną szansę zdobyć w obecnych warunkach.

Znaczenie TAM, SAM, SOM dla przedsiębiorstw

Te trzy koncepcje są kluczowe niezależnie od wielkości czy branży przedsiębiorstwa. Zobaczmy, dlaczego:

Dlaczego przedsiębiorstwa używają tych koncepcji?

Pomagają w rozwijaniu precyzyjnych strategii marketingowych, efektywnym wykorzystaniu zasobów i ustanawianiu realistycznych celów biznesowych.

Wykorzystanie TAM, SAM i SOM daje firmom możliwość zrozumienia swojego miejsca na rynku i określenia realnych możliwości. To fundament skutecznego planowania strategicznego.

Rola w planowaniu strategicznym

Przedsiębiorstwa mogą wyznaczać bardziej precyzyjne cele, mierzyć sukcesy i efektywniej alokować zasoby.

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu rynku, firmy są w stanie lepiej dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb klientów.

Przykłady zastosowania TAM, SAM, SOM

Zobaczmy przykłady praktycznego zastosowania tych koncepcji.

Producent e-bike’ów a TAM

Przykład: Producent e-bike’ów bada potencjalny rynek wszystkich rowerzystów.

TAM uwzględnia zatem wszystkich, którzy mogą potencjalnie zakupić rower elektryczny.

Sieć produktów dla niemowląt a SAM

Przykład: Sieć produktów dla niemowląt koncentrującą się na młodych rodzicach.

W tym przypadku SAM to wszyscy młodzi rodzice poszukujący produktów dla swoich dzieci.

Kemping a SOM

Przykład: Kemping ustalający realistyczny udział w rynku na podstawie unikalnej oferty i pozycji konkurencyjnej.

SOM obejmuje rzeczywistą liczbę osób korzystających z kempingów, uwzględniając konkurencję i unikalne korzyści oferowane przez dany kemping.

Praktyczne zastosowanie TAM, SAM, SOM dla firm

Zastanówmy się, jak firmy mogą wykorzystywać te koncepcje w swojej strategii.

Jak ustawić cele?

Firmy mogą tworzyć specyficzne strategie marketingowe i wyznaczać realistyczne cele.

Stosując te koncepcje, firma lepiej zrozumie swoje możliwości i skupi swoje wysiłki na najbardziej obiecujących obszarach.

Skuteczne wykorzystanie zasobów

Przedsiębiorstwa mogą efektywniej alokować zasoby na podstawie analizy TAM, SAM i SOM.

Zrozumienie tych pojęć pozwala firmom skoncentrować się na segmentach rynku o największym potencjale, efektywnie zarządzając zasobami.

Planowanie krótkoterminowego sukcesu

Firmy mogą dokładniej planować i monitorować swoje krótkoterminowe sukcesy, korzystając z tych koncepcji.

SOM pomaga firmom określić osiągalne cele w najbliższej przyszłości, co ułatwia planowanie i śledzenie postępów.

business meeting

Podsumowanie

Analiza TAM, SAM i SOM pozwala przedsiębiorcom na dokładne zrozumienie możliwości rynkowych swojego biznesu. Te kluczowe koncepcje stanowią fundament skutecznego planowania strategicznego, pozwalając na rozwijanie precyzyjnych strategii marketingowych, efektywne alokowanie zasobów oraz wyznaczanie realistycznych celów biznesowych.

Kluczowe definicje

TAM (Total Addressable Market) pokazuje maksymalny potencjał rynkowy, uwzględniając wszystkich możliwych klientów. SAM (Serviceable Addressable Market) to część rynku, która może być obsłużona z wykorzystaniem aktualnych zasobów i struktury firmy. SOM (Serviceable Obtainable Market) natomiast, to udział rynku, który firma ma realne szanse zdobyć w najbliższej przyszłości.

Rola TAM, SAM, SOM

Dzięki zastosowaniu tych koncepcji firmy mogą dokładniej planować swoje działania, mierzyć swoje sukcesy oraz efektywniej zarządzać swoimi zasobami. To przekłada się na lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów oraz skoncentrowanie wysiłków na najbardziej obiecujących obszarach rynku.

Przykłady zastosowania

Jako praktyczne przykłady możemy wspomnieć o producencie e-bike’ów wykorzystującym TAM do badania potencjalnego rynku, sieci produktów dla niemowląt skoncentrowanej na młodych rodzicach (SAM), czy kempingu ustalającym realistyczny udział w rynku na podstawie unikalnej oferty i pozycji konkurencyjnej (SOM).

Wykorzystanie w strategii firmy

Poprzez zastosowanie koncepcji TAM, SAM i SOM, firmy mogą tworzyć specyficzne strategie marketingowe, skutecznie wykorzystywać swoje zasoby oraz dokładniej planować i monitorować swoje krótkoterminowe sukcesy. Pozwala to na skupienie wysiłków na tych obszarach rynku, które oferują największy potencjał.

Podsumowanie i kluczowe informacje:

 • TAM (Total Addressable Market) to maksymalny potencjał rynkowy bez żadnych ograniczeń, czyli liczba wszystkich możliwych klientów zainteresowanych produktem lub usługą.
 • SAM (Serviceable Addressable Market) to wielkość rynku, który firma może faktycznie obsłużyć z wykorzystaniem swoich obecnych zasobów i struktury.
 • SOM (Serviceable Obtainable Market) to realistyczny udział w rynku, który firma może osiągnąć w najbliższej przyszłości.
 • Wykorzystanie TAM, SAM i SOM pomaga firmom zrozumieć swoje miejsce na rynku oraz określić realne możliwości.
 • Te koncepcje są kluczowe niezależnie od wielkości czy branży przedsiębiorstwa i są fundamentem skutecznego planowania strategicznego.
 • Firmy mogą tworzyć specyficzne strategie marketingowe i wyznaczać realistyczne cele na podstawie analizy TAM, SAM i SOM.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów jest możliwe poprzez koncentrację na najbardziej obiecujących segmentach rynku.
 • SOM pomaga firmom planować i monitorować krótkoterminowe sukcesy, określając osiągalne cele w najbliższej przyszłości.
 • Przykład zastosowania TAM: Producent e-bike’ów bada potencjalny rynek wszystkich rowerzystów.
 • Przykład zastosowania SAM: Sieć produktów dla niemowląt koncentrująca się na młodych rodzicach.
 • Przykład zastosowania SOM: Kemping ustalający realistyczny udział w rynku na podstawie unikalnej oferty i pozycji konkurencyjnej.

Artykuły powiązane: