Zastanawiasz się, jak przeprowadzić proces cesji domeny krok po kroku, a być może sogarzyszono Ci o takiej możliwości jak cesja domeny związana z usługami WebD? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś! W poniższym artykule przygotowaliśmy dla Ciebie wzór cesji domeny oraz wyjaśnienie, jak ten proces przebiega. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy są ekspertami w dziedzinie domen czy też prawa, dlatego w artykule postaraliśmy się wyjaśnić wszystko w jak najprostszy sposób, dzięki czemu zarówno osoby początkujące, jak i te bardziej zaawansowane, będą mogli zrozumieć, jak prawidłowo przeprowadzić proces cesji domeny. Zachęcamy do zgłębienia się w treść artykułu i życzymy miłego przeczytania!

Cesja domeny – co to jest i jakie są jej przejawy?

Cesja domeny to proces przenoszenia praw do domeny internetowej z jednej osoby na drugą, czyli zmiana właściciela domeny. Może mieć różne przejawy i być przeprowadzana na różne sposoby, ale w każdym przypadku wymaga spełnienia pewnych warunków oraz odpowiedniej formalności. Warto podkreślić, że cesja domeny różni się od przenoszenia domeny, które polega na zmianie tzw. „registrar” (podmiotu zajmującego się obsługą techniczną i administracyjną domeny) bez zmiany właściciela domeny.

Cesja domeny WebD

Cesja domeny WebD jest jednym z narzędzi używanych przy przenoszeniu praw do domeny internetowej, w przypadku gdy obie strony biorące udział w procesie korzystają z usług tej samej firmy, np. WebD. Jest to swoisty „wewnętrzny” sposób na przeprowadzenie takiej transakcji, która sprawia, że proces staje się prostszy, szybszy i tańszy. W takim wypadku nie ma konieczności przechodzenia przez szereg bardziej skomplikowanych procedur prawnych, formalności administracyjnych czy opłat technicznych.

Wzór umowy cesji domeny

Aby przeprowadzić proces cesji domeny, konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy. Oto przykładowy wzór cesji domeny:

Umowa cesji domeny internetowej

Zawarta dnia (…) r. między:

[Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe Cedenta]
zwany dalej Cesjonariuszem
a
[Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe Cesjonanta]
zwany dalej Cedentem

1. Przedmiot umowy
Cesjonariusz przenosi na rzecz Cedenta całość praw wynikających z posiadanego prawa do domeny internetowej (…)
2. Cena
W zamian za przeniesienie praw do domeny wynikających z ust. 1 ustalona zostaje jednorazowa opłata w wysokości (…) zł.
3. Wykonywanie umowy
Umowa uważana jest za wykonaną z chwilą dokonania wpisu w rejestrze domen (…)
4. Oświadczenia stron
– Cesjonariusz oświadcza, że posiada prawo do domeny (…)
– Cesjonariusz oświadcza, że domeną nie są obciążone żadne rozstrzygnięcia sądowe, postępowania ani inne roszczenia osób trzecich (…)
– Cesjonariusz oraz Cedent oświadczają, że zobowiązują się dostarczyć wszelkich wymaganych dokumentów oraz dostosować się do ewentualnych wymagań stawianych przez „registrar” (…)

5. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. Podpisy stron
Cesjonariusz: Cedent:

[Podpis Cesjonariusza] [Podpis Cedenta]

Oczywiście, powyższy wzór cesji domeny może być modyfikowany w zależności od potrzeb stron i szczegółów konkretnej transakcji. Niezależnie od tego, warto zwrócić się o pomoc do prawnika, który pomoże przygotować dokumenty i doradzi w trakcie procesu cesji domeny.

Proces cesji domeny – krok po kroku

Aby przeprowadzić cesję domeny, należy wykonać następujące kroki:

1. Przygotowanie umowy cesji domeny – przed przystąpieniem do cesji domeny należy przygotować stosowną umowę między stronami. Warto skorzystać z powyższego wzoru cesji domeny, który można dostosować do indywidualnych potrzeb.

2. Wybór firmy zarządzającej domeną – warto zadecydować, która firma będzie zajmowała się administracją domeną (tzw. „registrar”) po zmianie właściciela domeny. Jeśli obie strony korzystają z usług tej samej firmy, będzie można przeprowadzić cesję domeny WebD, co ułatwi cały proces.

3. Aktualizacja danych w panelu obsługi domeny – należy zaktualizować dane w panelu obsługi domeny, wpisując dane nowego właściciela.

4. Przesłanie wymaganych dokumentów do firmy zarządzającej domeną – niektóre firmy („registrar”) wymagają przesłania dodatkowych dokumentów, takich jak umowa cesji domeny.

5. Poczekanie na wprowadzenie zmian – po przesłaniu wszystkich wymaganych informacji, należy poczekać na wprowadzenie zmian przez firmę zarządzającą domeną. Czas ten może wynieść od kilku do kilkunastu dni.

6. Weryfikacja zmian – po zakończeniu wszystkich formalności warto sprawdzić, czy wszystkie dane zostały prawidłowo zaktualizowane oraz czy nowy właściciel domeny ma pełną kontrolę nad nią.

Przeprowadzenie cesji domeny jest procesem, który wymaga spełnienia odpowiednich warunków oraz odpowiedniej formalności. Jeśli obie strony korzystają z usług tej samej firmy, możliwe jest przeprowadzenie cesji domeny WebD, co sprawia, że proces jest łatwiejszy i mniej kosztowny. Kluczem do powodzenia jest prawidłowe przygotowanie umowy (dostosowany do potrzeb wzór cesji domeny znajduje się wyżej) oraz ścisłe współpracowanie ze stroną cesjonariusza i firmą zarządzającą domeną.

Przy prowadzeniu jakichkolwiek projektów online, warto rozważyć tworzenie projektów na expirkach, czyli wygasłach i przejętych domenach z wartościowymi linkami i historią SEO. Dobrze dobrana expirka, z już zbudowanym profilem linkowym oraz historią funkcjonowania w Google może znacznie przyspieszyć indeksowanie nowego projektu oraz zmniejszyć wydatki na linkbuilding i pozycjonowanie strony w Google. W ramach projektu expirki.pl tworzymy bazę jednych z najlepszych domen SEO na rynku: W aplikacji expirki znajdziesz mocne domeny, wygasłe nawet po kilknastu latach z unikalnymi linkami ze stron fundacji, organizacji, firm, subdomen gov, edu i innych. Każdą domenę przed dodaniem do bazy expirki.pl szczegółowo i ręcznie weryfikujemy. Jeśli temat expirek jest dla Ciebie zupełnie nowy, zapraszamy do zapoznania się z naszym szczególowym poradnikiem: https://expirki.pl/czyli-wygasle-i-przechwycone-domeny-seo/

Podsumowanie

Artykuł omawia zagadnienia związane z cesją domeny, czyli przenoszeniem praw do domeny internetowej z jednej osoby na drugą. Przedstawiono wzór cesji domeny, który może być modyfikowany w zależności od potrzeb i szczegółów konkretnej transakcji. Opisano również cesję domeny WebD, jako sposób na przeprowadzenie cesji w sytuacji, gdy obie strony biorące udział w procesie korzystają z usług tej samej firmy, co ułatwia i przyspiesza proces. W artykule znajduje się także szczegółowy opis kroków koniecznych do przeprowadzenia procesu cesji domeny, od przygotowania umowy, poprzez aktualizację danych, aż po weryfikację zmian.