Polityka prywatnosci - Expirki.pl - wysokiej jakości domeny SEO

Polityka prywatności app.expirki.pl

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających i korzystających z Platformy app.expirki.pl (dalej: „Platforma”) oraz jest dotyczy m.in. obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).

Ogólne informację na temat app.expirki.pl

Właścicielem i administratorem Portalu internetowego expirki.pl i app.expirki.pl (dalej: Portal) jest Jakub Sergiel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom (dalej: „JSDB”). Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: PL8842717062 oraz REGON: 363067230.

Administratorem danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych w myśl rozporządzenia RODO jest Jakub Sergiel, kontakt@app.expirki.pl; tel. 669 222 505. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (promocji usług i produktów oferowanych przez PORTAL) oraz zgodnie z treścią udzielonych zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe rodo

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informację, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, email, dane geolokalizacyjne, identyfikator (id) użytkownika.

Typ danych przetwarzanych przez app.expirki.pl

W serwisie przetwarzane są jedynie dane osób zamawiających usługi i produktu w sklepie app.expirki.pl (w przypadku  wypełnienia wymaganych pól w formularzu zamówienia, przez osobę korzystającą z serwisu): imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, dane firmy (adres, nip, adres poczty elektroniczej, krs).

Ochrona danych osobowych

Firma Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062 przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego wykonywania zamówień obejmujących usługi marketingowe, usługi doradcze lub usługi cesji domen internetowych. Firma wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, wykonania usługi doradczej, lub na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a), tj. zgody właściciela danych w przypadku działań marketingowych. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Przeglądanie zawartości witryny internetowej app.expirki.pl niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Portal app.expirki.pl jest dobrowolna zgoda użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu m.in. umożliwienia Klientom korzystania z niektórych funkcji strony internetowej; realizacji zamówień na usługi i produktu Portalu; realizacji zapisów do newslettera i powiadomień; realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062.

Podanie swoich danych osobowych w trakcie składania przez Klienta użytkowniku formularza zamówienia, formularza kontaktowego lub zapisu do newslettera, oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez firmę Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062.

W przypadku wypełnienia formularza newsletter użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od app.expirki.pl. Podanie jakichkolwiek danych osobowych na stronie ma oczywiście charakter dobrowolny.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia/ sprostowania danych (art. 16 RODO)Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych.Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO). Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (szczególnie jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego). Odbiorcy (procesorzy powierzenia) danych osobowych to m.in. podmioty zapewniające utrzymanie serwisu w tym podmioty z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

Żądanie Usunięcia Danych Osobowych

W ramach naszego zaangażowania w ochronę prywatności i przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO), oferujemy użytkownikom możliwość żądania usunięcia ich danych osobowych z naszej bazy danych.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z naszego systemu, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • E-mail: Wysyłając prośbę o usunięcie danych na adres e-mail: kupuje@expirki.pl Prosimy o podanie w wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który został użyty podczas rejestracji lub korzystania z naszych usług.
 • Listownie: Możesz również wysłać swoje żądanie pocztą na adres: Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom.

Po otrzymaniu Twojego żądania, podejmiemy niezbędne kroki, aby usunąć Twoje dane osobowe z naszych systemów. Proces ten zostanie wykonany zgodnie z naszymi procedurami wewnętrznymi oraz wymogami prawnymi, mając na uwadze ochronę Twojej prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zachowania niektórych danych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub niezbędne do celów prawnie uzasadnionych, takich jak rozstrzyganie sporów lub egzekwowanie naszych umów. W każdym przypadku będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Realizacja praw przez osobę, których dotyczą

Wystarczy, że osoba, której dane dotyczą wyśle odpowiednią wiadomość na adres kontakt@app.expirki.pl (jednocześnie jest to realizacja 12 ust. 6 rozporządzenia RODO) lub prześle wiadomość drogą listowną na adres Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom. Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych (tj. Jakub Sergiel) udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik aplikacji ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Dostęp do gromadzonych danych

Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą serwisu app.expirki.pl, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.

Przetwarzanie informacji szczegółowych.

app.expirki.pl pozyskuje informację o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzach w portalu app.expirki.pl
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. popularne „ciasteczka“).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach.

 • Portal app.expirki.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim

Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniu użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS; informacje o błędach; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnianie danych

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Dane nie podlegają udostępnianiu osobom i podmiotom trzecim.