Regulamin świadczenia usług - Expirki.pl - wysokiej jakości domeny SEO

I: Podstawowe dane rejestrowe platformy app.expirki.pl

Właścicielem i administratorem platformy internetowej app.expirki.pl (dalej: Platforma) jest Jakub Sergiel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: PL8842717062 oraz REGON: 363067230. Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma: MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.

Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy, w tym zasady zamawiania i realizacji usług po przez platformę (dalej: „platforma”) (https://app.expirki.pl/) w formie usług cesji domen internetowych i usług związanych z domenami znajdującymi się w bazie platformy expirki.pl

Przeglądanie zawartości aplikacji app.expirki.pl, jest bezpłatne i wymaga rejestracji i akceptacji niniejszego regulaminu świadczenia usług oraz polityki prywatności.

II. Definicje

 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w platformie app.expirki.pl, należącej do firmy Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów, NIP: PL8842717062; będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Platforma – aplikacja internetowa widniejąca pod domeną app.expirki.pl, wraz z wszystkimi linkami i ścieżkami URL w domenie expirki.pl
 • Użytkownik – w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest to każda osoba, która dokonała rejestracji w aplikacji, odwiedzająca lub korzystająca z platformy app.expirki.pl – przeglądająca treści platformy.
 • Zamawiający – użytkownik, który zamówi usługę lub dowolny produkt w platformie internetowej app.expirki.pl
 • Zamówienie – oznaczą zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy zamawiającym, a firmą zawarta pomiędzy zgłaszającym Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów, NIP: PL8842717062. Usługą może być np. usługa marketingowa, usługa doradcza, usługa cesji domeny internetowej.

III. Zasady zamawiania usług w platformie app.expirki.pl

 • Rejestracja i akceptacja regulaminu
  Użytkownik, dokonując rejestracji w aplikacji lub zamawiając wybraną usługę, akceptuje niniejszy regulamin usług oraz politykę prywatności. Zgadza się również na otrzymywanie powiadomień mailowych odnośnie funkcjonowania aplikacji, w tym informacji o nowych domenach lub aukcjach, oraz maili transakcyjnych.
 • Usługi związane z domenami internetowymi 
  • Zakup domeny: Po zaksięgowaniu płatności, usługa zostaje zrealizowana w ciągu 1 godziny, a maksymalnie w ciągu 24 godzin od daty zakupu. Usługa obejmuje wyświetlenie w aplikacji oraz przekazanie drogą mailową kodu Authinfo, który umożliwia przeniesienie domeny.
  • Cesja domeny: Obowiązkiem Zamawiającego jest zainicjowanie cesji przeniesienia domeny do wybranego rejestratora w ciągu 7 dni od daty otrzymania kodu AuthInfo.
 • Portale i blogi
  • Zakup portalu lub bloga: Użytkownik może przeglądać listę dostępnych portali i blogów, a każdy zakupiony portal obejmuje prawa do domeny oraz aktualnej konfiguracji portalu, widocznej online.
  • Proces zakupu i migracja: Po opłaceniu zamówienia, platforma realizuje pełną migrację portalu lub bloga dla klienta, na wskazany przez expirki.pl hosting.
  • Protokół przekazania praw autorskich: Po zakupie portalu, użytkownik otrzyma protokół przekazania praw autorskich. Proces ten odbywa się poza platformą, w celu zapewnienia pełnej legalności i zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Publikacje Sponsorowane
  • Rodzaje publikacji: Użytkownik może wybierać między różnymi typami publikacji, takimi jak publikacja bezterminowa, publikacja ekonomiczna, czy premium z większą liczbą linków.
  • Proces realizacji: Po zakupie użytkownik może dodawać wytyczne i treści artykułów, które będą publikowane na wybranych portalach. Usługa realizowana jest w czasie maksymalnie 7 dni.
 • Zwroty i reklamacje
  • Zwrot domeny: Użytkownik może dokonać zwrotu zakupionej domeny w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, udostępniając kod authinfo do transferu domeny. Środki zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od daty poprawnej cesji domeny.
  • Reklamacje: Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od zamówienia na usługi lub produkty od expirki.pl, przesyłając wiadomość mailową na adres kupuje@expirki.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania wiadomości.
 • Komunikacja z użytkownikiem
  Użytkownicy mogą kontaktować się z obsługą klienta bezpośrednio pod adresem mailowym kupuje@expirki.pl w celu uzyskania pomocy lub informacji.
 • Dostępność cennika
  Cennik usług oferowanych przez expirki dostępny jest po zalogowaniu w aplikacji.
 • Czas trwania umowy
  Czas trwania umowy na zamówione usługi wynosi 14 dni. W tym okresie użytkownik, który dokona zakupu wybranej usługi, musi rozpocząć procedurę cesji domen.

IV. Płatności w platformie app.expirki.pl

 • Użytkownik aplikacji może dokonać płatności za pomocą bramki płatniczej imoje.pl. Akceptowane formy płatności to: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje.pl, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 • Bezpośredni przelew internetowy na rachunek 42 1050 1575 1000 0092 1917 9398, w treści z nr zamówienia wygenerowanym w aplikacji. W momencie wpłaty firma Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów, NIP: PL8842717062. Na tej podstawie firma Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe wystawi Fakturę VAT i prześlę do zamawiającego drogą email w formie pliku PDF.

V. Wymagania techniczne dla korzystania z platformy app.expirki.pl

 1. Korzystanie z portalu wymaga:
 • Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 • Przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies
 • W przypadku błędów lub problemów z wyświetlaniem się strony, należy zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem platformy.

Polityka prywatności app.expirki.pl

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających i korzystających z Platformy app.expirki.pl (dalej: „Platforma”) oraz jest dotyczy m.in. obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).

Ogólne informację na temat app.expirki.pl

Właścicielem i administratorem Portalu internetowego expirki.pl i app.expirki.pl (dalej: Portal) jest Jakub Sergiel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów (dalej: „JSDB”). Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: PL8842717062 oraz REGON: 363067230.

Administratorem danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych w myśl rozporządzenia RODO jest Jakub Sergiel, kontakt@app.expirki.pl; tel. 669 222 505. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (promocji usług i produktów oferowanych przez PORTAL) oraz zgodnie z treścią udzielonych zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe rodo

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informację, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, email, dane geolokalizacyjne, identyfikator (id) użytkownika.

Typ danych przetwarzanych przez app.expirki.pl

W serwisie przetwarzane są jedynie dane osób zamawiających usługi i produktu w sklepie app.expirki.pl (w przypadku  wypełnienia wymaganych pól w formularzu zamówienia, przez osobę korzystającą z serwisu): imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, dane firmy (adres, nip, adres poczty elektroniczej, krs).

Ochrona danych osobowych

Firma Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów, NIP: PL8842717062 przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego wykonywania zamówień obejmujących usługi marketingowe, usługi doradcze lub usługi cesji domen internetowych. Firma wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, wykonania usługi doradczej, lub na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a), tj. zgody właściciela danych w przypadku działań marketingowych. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Przeglądanie zawartości witryny internetowej app.expirki.pl niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Portal app.expirki.pl jest dobrowolna zgoda użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu m.in. umożliwienia Klientom korzystania z niektórych funkcji strony internetowej; realizacji zamówień na usługi i produktu Portalu; realizacji zapisów do newslettera i powiadomień; realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów, NIP: PL8842717062.

Podanie swoich danych osobowych w trakcie składania przez Klienta użytkowniku formularza zamówienia, formularza kontaktowego lub zapisu do newslettera, oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez firmę Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów, NIP: PL8842717062.

W przypadku wypełnienia formularza newsletter użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od app.expirki.pl. Podanie jakichkolwiek danych osobowych na stronie ma oczywiście charakter dobrowolny.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia/ sprostowania danych (art. 16 RODO)Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych.Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO). Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (szczególnie jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego). Odbiorcy (procesorzy powierzenia) danych osobowych to m.in. podmioty zapewniające utrzymanie serwisu w tym podmioty z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

Żądanie Usunięcia Danych Osobowych

W ramach naszego zaangażowania w ochronę prywatności i przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO), oferujemy użytkownikom możliwość żądania usunięcia ich danych osobowych z naszej bazy danych.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z naszego systemu, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • E-mail: Wysyłając prośbę o usunięcie danych na adres e-mail: kupuje@expirki.pl Prosimy o podanie w wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który został użyty podczas rejestracji lub korzystania z naszych usług.
 • Listownie: Możesz również wysłać swoje żądanie pocztą na adres: Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów.

Po otrzymaniu Twojego żądania, podejmiemy niezbędne kroki, aby usunąć Twoje dane osobowe z naszych systemów. Proces ten zostanie wykonany zgodnie z naszymi procedurami wewnętrznymi oraz wymogami prawnymi, mając na uwadze ochronę Twojej prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zachowania niektórych danych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub niezbędne do celów prawnie uzasadnionych, takich jak rozstrzyganie sporów lub egzekwowanie naszych umów. W każdym przypadku będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Realizacja praw przez osobę, których dotyczą

Wystarczy, że osoba, której dane dotyczą wyśle odpowiednią wiadomość na adres kontakt@app.expirki.pl (jednocześnie jest to realizacja 12 ust. 6 rozporządzenia RODO) lub prześle wiadomość drogą listowną na adres Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, ul. Polna 78e/2, 55-093 Kiełczów. Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych (tj. Jakub Sergiel) udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik aplikacji ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Dostęp do gromadzonych danych

Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą serwisu app.expirki.pl, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.

Przetwarzanie informacji szczegółowych.

app.expirki.pl pozyskuje informację o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzach w portalu app.expirki.pl
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. popularne „ciasteczka“).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach.

 • Portal app.expirki.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim

Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniu użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS; informacje o błędach; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnianie danych

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Dane nie podlegają udostępnianiu osobom i podmiotom trzecim.