Regulamin świadczenia usług - Expirki.pl - wysokiej jakości domeny SEO

I: Podstawowe dane rejestrowe platformy app.expirki.pl

Właścicielem i administratorem platformy internetowej app.expirki.pl (dalej: Platforma) jest Jakub Sergiel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: PL8842717062 oraz REGON: 363067230. Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma: MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.

Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy, w tym zasady zamawiania i realizacji usług po przez platformę (dalej: „platforma”) (https://app.expirki.pl/) w formie usług cesji domen internetowych i usług związanych z domenami znajdującymi się w bazie platformy expirki.pl

Przeglądanie zawartości aplikacji app.expirki.pl, jest bezpłatne i wymaga rejestracji i akceptacji niniejszego regulaminu świadczenia usług oraz polityki prywatności.

II. Definicje

 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w platformie app.expirki.pl, należącej do firmy Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062; będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Platforma – aplikacja internetowa widniejąca pod domeną app.expirki.pl, wraz z wszystkimi linkami i ścieżkami URL w domenie expirki.pl
 • Użytkownik – w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest to każda osoba, która dokonała rejestracji w aplikacji, odwiedzająca lub korzystająca z platformy app.expirki.pl – przeglądająca treści platformy.
 • Zamawiający – użytkownik, który zamówi usługę lub dowolny produkt w platformie internetowej app.expirki.pl
 • Zamówienie – oznaczą zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy zamawiającym, a firmą zawarta pomiędzy zgłaszającym Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062. Usługą może być np. usługa marketingowa, usługa doradcza, usługa cesji domeny internetowej.

III. Zasady zamawiania usług w platformie app.expirki.pl

 • Użytkownik który dokona rejestracji w aplikacji, lub dokona zamówienia wybranej usługi, akceptuje niniejszy regulamin usług oraz politykę prywatności. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych odnośnie funkcjonowania aplikacji expirki.pl, w tym informacji o nowych domenach lub aukcjach w aplikacji, maili transakcyjnych – jest to integralną częścią funkcjonowania aplikacji.
 • W przypadku zakupu wybranej domeny internetowej, usługa zostaje zrealizowana w ciągu 1h od moment poprawnego zaksięgowania płatności, maksymalnie w ciągu 24h od daty zakupu. Usługę definiuje się jako wyświetlenie w aplikacji oraz przekazanie drogą mailową specjalnego kodu Authinfo dla wybranej nazwy domeny internetowej, który umożliwia przeniesienie domeny. Obowiązkiem Zamawiającego jest zainicjowanie cesji przeniesienia domeny do wybranego rejestratora w ciągu 7 dni od daty otrzymania kodu AuthInfo dla domeny.
 • Użytkownik może dokonać zwrotu zakupionej domeny (w przypadku domen internetowych) w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, udostępniając w tym celu kod authinfo do transferu domeny. Środki zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od daty poprawnej cesji domeny.
 • Użytkownik może dokonać reklamacji w ciągu 14 dni od zamówienia na usługi lub produkty od expirki.pl – przesyłając wiadomość mailową na adres kupuje@expirki.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania wiadomości.
 • Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio pod adresem mailowym kupuje@expirki.pl
 • Cennik usług oferowanych przez firmę dostępny jest po zalogowaniu w aplikacji
 • Czasu trwania umowy na zamówione usługi wynosi 14 dni, w tym okresie użytkownik który dokona zakupu wybranej usługi, musi rozpocząć cesje domen.

IV. Płatności w platformie app.expirki.pl

 • Użytkownik aplikacji może dokonać płatności za pomocą bramki płatniczej imoje.pl. Akceptowane formy płatności to: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje.pl, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 • Bezpośredni przelew internetowy na rachunek 42 1050 1575 1000 0092 1917 9398, w treści z nr zamówienia wygenerowanym w aplikacji. W momencie wpłaty firma Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom, NIP: PL8842717062. Na tej podstawie firma Jakub Sergiel Doradztwo Biznesowe wystawi Fakturę VAT i prześlę do zamawiającego drogą email w formie pliku PDF.

V. Wymagania techniczne dla korzystania z platformy app.expirki.pl

 1. Korzystanie z portalu wymaga:
 • Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 • Przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies
 • W przypadku błędów lub problemów z wyświetlaniem się strony, należy zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem platformy.