Umowa cesji domeny internetowej

Cesja domeny internetowej to legalny sposób na przeniesienie jej własności z jednej osoby (cedenta) na drugą (cesjonariusza). Aby poprawnie zawrzeć taką umowę, należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, które zostaną omówione poniżej.

Prawa stron cesji

Pierwszym krokiem do przygotowania umowy cesji domeny internetowej wzór jest rozpoznanie ról stron. Cedent jest pierwotnym właścicielem domeny, który zrzeka się swoich praw na rzecz cesjonariusza. Z kolei cesjonariusz to osoba, która pragnie nabyć prawa do domeny, stając się jej nowym właścicielem.

Zawartość umowy cesji domeny internetowej

Kolejnym etapem jest sporządzenie umowy, którą zawierają obie strony. Warto wykorzystać wzór umowy cesji domeny internetowej, który zawiera wszystkie niezbędne elementy. Przygotowując umowę, należy pamiętać o takich kwestiach, jak:

1. Dane cedenta i cesjonariusza – imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery identyfikacyjne (np. NIP, REGON).
2. Nazwa domeny podlegająca cesji – określenie jej pełnej nazwy, wraz z odpowiednią domeną najwyższego poziomu (np. .com, .pl).
3. Zamieszczenie informacji o ewentualnych opłatach związanych z cesją domeny, takich jak koszt przeniesienia oraz okres opłaconej rejestracji.
4. Warunki dokonania przeniesienia domeny oraz uzgodniony termin.
5. Data oraz miejsce zawarcia umowy.
6. Podpisy obu stron umowy oraz ewentualnych świadków.

Realizacja umowy cesji domeny internetowej

Po zawarciu umowy cesji domeny internetowej, warto wcześniej sprawdzić, czy aktualny rejestrator domeny umożliwia proces przeniesienia (zwykle polega to na rozpoczęciu transferu za pomocą kodu authinfo). W przypadku braku możliwości realizacji przez obecnego rejestratora, warto poszukać innego, spełniającego wymagane warunki. Następnie cedent powinien zawiadomić rejestratora o zamiarze cesji domeny oraz przekazać mu dane osobowe cesjonariusza.

Weryfikacja cesji domeny internetowej

Po zakończonym procesie przeniesienia domeny, istotne jest, aby cesjonariusz samodzielnie sprawdził, czy cesja przebiegła właściwie. Należy to wykonać, logując się do panelu zarządzania domeną oraz sprawdzić, czy na liście domen widnieje ta poddana cesji. Pamiętaj również o tym, żeby uaktualnić dane DNS oraz inne informacje związane z domeną.

Aspekty prawne cesji domeny internetowej

Podczas zawierania umowy cesji domeny, warto zwrócić uwagę na aspekty prawne związane z majątkowym przekazaniem domen. Włączając do umowy wszystkie niezbędne elementy, jak na obecnie powszechnie popularnym wzorze umowy cesji domeny internetowej, ograniczasz ryzyko ewentualnych sporów oraz podważenia prawidłowości transakcji. Przy realizacji cesji warto też kierować się Unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), aby zagwarantować zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje powinny pomóc w zrozumieniu procesu cesji domeny internetowej oraz przygotowaniu odpowiedniej umowy. Warto korzystać ze sprawdzonych wzorów, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz legalność przeniesienia praw własności domeny.

Przy prowadzeniu jakichkolwiek projektów online, warto rozważyć tworzenie projektów na expirkach, czyli wygasłach i przejętych domenach z wartościowymi linkami i historią SEO. Dobrze dobrana expirka, z już zbudowanym profilem linkowym oraz historią funkcjonowania w Google może znacznie przyspieszyć indeksowanie nowego projektu oraz zmniejszyć wydatki na linkbuilding i pozycjonowanie strony w Google. W ramach projektu expirki.pl tworzymy bazę jednych z najlepszych domen SEO na rynku: W aplikacji expirki znajdziesz mocne domeny, wygasłe nawet po kilknastu latach z unikalnymi linkami ze stron fundacji, organizacji, firm, subdomen gov, edu i innych. Każdą domenę przed dodaniem do bazy expirki.pl szczegółowo i ręcznie weryfikujemy. Jeśli temat expirek jest dla Ciebie zupełnie nowy, zapraszamy do zapoznania się z naszym szczególowym poradnikiem: https://expirki.pl/czyli-wygasle-i-przechwycone-domeny-seo/

Podsumowanie

Umowa cesji domeny internetowej to istotny dokument, który pozwala na legalne przeniesienie praw własności z jednej osoby (cedenta) na drugą (cesjonariusza). Przy zawieraniu takiej umowy należy pamiętać o prawidłowym rozpoznaniu ról stron, sporządzeniu dokumentu zgodnie z uznawanym wzorem oraz weryfikacji przebiegu procesu przeniesienia domeny. Warto także zwrócić uwagę na aspekty prawne związane z przekazaniem domen oraz przestrzeganiu rozporządzenia RODO. Korzystając ze sprawdzonych wzorów umowy cesji domeny internetowej, łatwiej zapewnić sobie legalność oraz bezpieczeństwo przeniesienia praw własności domeny.