Często zdarza się, że w dobie dynamicznego rozwoju Internetu, pojawia się konieczność przekazania praw własności do danej domeny internetowej na rzecz innej osoby bądź podmiotu. Wówczas kluczowe znaczenie ma właściwe sformalizowanie takiego procesu za pomocą umowy cesji domeny. W poniższym artykule przedstawiamy praktyczne porady i wskazówki dotyczące tego, jak sporządzić wzór umowy cesji domeny, aby uniknąć nieporozumień czy problemów prawnych. Zapraszamy do lektury naszego poradnika, który został przygotowany z myślą o tym, aby ułatwić Państwu ten proces i pomóc w jego poprawnym przeprowadzeniu.

Umowa cesji domeny – ogólne założenia

Umowa cesji domeny, nazywana także umową przekazania domeny, stanowi pisemne porozumienie między stronami mające na celu przeniesienie praw własności do konkretnej domeny internetowej. Taka umowa jest niezbędna, aby przeprowadzić proces przekazania domeny w sposób prawidłowy i zabezpieczyć interesy obu stron.

Warto dodać, że nie istnieje jeden, obowiązujący wzór umowy cesji domeny. Jednakże istnieje kilka punktów, które warto uwzględnić, aby skutecznie przeprowadzić proces cesji domeny.

Umowa cesji domeny – zawarcie umowy

Strony umowy

W pierwszej kolejności w umowie cesji domeny należy określić strony umowy, to znaczy cesjonariusza (osoba przejmująca domenę) oraz cedenta (osoba przekazująca domenę). Zarówno cesjonariusz, jak i cedent mogą być osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi zdolność prawną. Warto również zwrócić uwagę na poprawne określenie danych stron umowy, takich jak pełna nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej czy numer rejestrowy przedsiębiorcy.

Przedmiot umowy – domena internetowa

Kolejnym ważnym elementem umowy cesji domeny wzór jest określenie przedmiotu umowy, czyli konkretnej domeny internetowej, która jest przenoszona na rzecz cesjonariusza. Warto podać pełną nazwę domeny wraz z rozszerzeniem, tak aby nie było żadnych wątpliwości co do tego, jaka domena jest przekazywana.

Warunki przeniesienia domeny

Rozliczenie finansowe

Umowa cesji domeny wzór powinna także zawierać postanowienia dotyczące rozliczeń finansowych między stronami. Warto tu wskazać, czy cesjonariusz ma obowiązek zapłaty cedentowi określonej kwoty w związku z nabyciem domeny. Jeżeli tak, warto w umowie uwzględnić takie informacje jak: wysokość tej kwoty, sposób płatności czy termin realizacji płatności.

Wykonanie formalności

W odniesieniu do wykonania formalności związanych z cesją domeny warto również określić obowiązki stron. Cedent może być odpowiedzialny za przekazanie cesjonariuszowi wszystkich danych niezbędnych do dokonania zmian w ewidencji domeny, a cesjonariusz będzie musiał w określonym terminie zaktualizować dane na swoje w rejestratora domeny.

Postanowienia końcowe umowy cesji domeny

W ramach umowy cesji domeny warci uwzględnienia są elementy takie jak: termin realizacji umowy oraz odpowiedzialność stron za ewentualne szkody wynikłe ze stron umowy.

Ponadto, warto zawrzeć postanowienie o tym, że ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane na drodze sądowej lub w oparciu o inne metody alternatywnego rozstrzygania sporów, np. mediacji.

Na koniec, nie zapomnij o podpisach obu stron umowy oraz ewentualnych świadków, które warto uwzględnić, aby wzmocnić moc prawną umowy.

Przy prowadzeniu jakichkolwiek projektów online, warto rozważyć tworzenie projektów na expirkach, czyli wygasłach i przejętych domenach z wartościowymi linkami i historią SEO. Dobrze dobrana expirka, z już zbudowanym profilem linkowym oraz historią funkcjonowania w Google może znacznie przyspieszyć indeksowanie nowego projektu oraz zmniejszyć wydatki na linkbuilding i pozycjonowanie strony w Google. W ramach projektu expirki.pl tworzymy bazę jednych z najlepszych domen SEO na rynku: W aplikacji expirki znajdziesz mocne domeny, wygasłe nawet po kilknastu latach z unikalnymi linkami ze stron fundacji, organizacji, firm, subdomen gov, edu i innych. Każdą domenę przed dodaniem do bazy expirki.pl szczegółowo i ręcznie weryfikujemy. Jeśli temat expirek jest dla Ciebie zupełnie nowy, zapraszamy do zapoznania się z naszym szczególowym poradnikiem: https://expirki.pl/czyli-wygasle-i-przechwycone-domeny-seo/

Podsumowanie kluczowych aspektów umowy cesji domeny

W trakcie zawierania umowy cesji domeny, która pozwala na prawidłowe przeniesienie praw własności do konkretnej domeny internetowej, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Nierzadko umowa cesji domeny wymaga specjalnego wzoru, jednak kluczowe punkty umowy obejmują:

  • Określenie stron umowy: cesjonariusza i cedenta, wraz z ich danymi kontaktowymi;
  • Wskazanie przedmiotu umowy, czyli dokładnej nazwy domeny internetowej;
  • Zawarcie informacji o rozliczeniu finansowym: kwota, sposób i termin płatności;
  • Ustalenie obowiązków stron w kwestii formalności związanych z cesją.

Ważnymi elementami są również postanowienia o terminie realizacji umowy, odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosunku umownego oraz sposobie rozstrzygania ewentualnych sporów. Ostatecznie, niezbędne są podpisy stron umowy i ewentualnych świadków.